Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-11-27

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1, 9-2 straipsniais įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 36-4 ir 36-8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų, Mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų ūkinės veiklos gerosios praktikos gairių patvirtinimo (TAP-18-2014) (18-12995(2), (TAP-18-2011) (18-13619)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 35, 36, 39, 49, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-1 straipsniu projekto (TAP-18-2016) (18-12988(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12 ir 40 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 49-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-18-1999) (18-12824(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 6, 7, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 ir 12-7 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2036) (18-13355(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2040) (18-11725(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo (TAP-18-1576(4) (18-13688)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Vidaus reikalų pareigūnų registro įsteigimo ir vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-183) (18-12187(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo ir Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl Priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje komisijų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-1823) (18-11464(2), (TAP-18-1824) (18-12815)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo, Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1519 „Dėl tarnybos ir mokymosi kitose valstybėse laiko įskaitymo į pataisos pareigūno tarnybos stažą tvarkos nustatymo“, Vyriausybės 2004 m. sausio 2 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės garbės ženklų ir atminimo medalių pavyzdžių patvirtinimo“, Vyriausybės 2018 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl Pataisos pareigūnų, dalyvavusių atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus, skatinimo pinigine išmoka tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios (TAP-18-1838) (18-11765(2), (TAP-18-1837) (18-11766(2), (TAP-18-1836) (18-11764(2), (TAP-18-1835) (18-11763(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1460 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2486 (TAP-18-1826(2) (18-12191(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose" pakeitimo (TAP-18-1821) (18-11891(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo (TAP-18-1816) (18-12047(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo (TAP-18-1725(3) (18-12287(3)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. 961 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo" pakeitimo (TAP-18-1871) (18-13082)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3, 20 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2157 (TAP-18-1846) (18-12276(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 1, 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo, Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1627(2) (18-7273(3)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 17. 17
  Dėl Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2563(2) (TAP-18-1883) (18-12320(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. 18
  Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Raguckienei (TAP-18-1853) (18-13017)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. 19
  Dėl Mindaugo Šimkūno ir kitų peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų netenkinimo (TAP-18-1855) (18-12303(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 20. 20
  Dėl Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1839) (18-11637(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1833) (18-12959)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 22. 22
  Dėl Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1832) (18-11444(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 23. 23
  Dėl Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo, Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 5-1, 5-2 ir 5-3 straipsniais įstatymo, Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1434) (18-10236(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 24. 24
  SIŪLOMA KLAUSIMO NESVARSTYTI - Dėl energetikos kainų pokyčių 2013–2019 metais

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  patarėja - Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė

 25. 25
  Dėl Kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo (TAP-18-1815) (18-11738(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 26. Papildomi klausimai
 27. 26
  Dėl valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ pertvarkymo ir valstybės turto investavimo (TAP-18-2001) (18-12820(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 28. 27
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1980) (18-13436)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė