Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-12-04

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl rudens sesijos įstatymų projektų

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 „Dėl Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1882) (18-11576(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teisės į valstybinės žemės sklypus pasibaigimo (TAP-18-1843) (18-12163(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1429(6) (18-12830)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Baudžiamojo kodekso XXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir kodekso papildymo 175-1 straipsniu įstatymo, Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo, Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo, Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 93, 544 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 ir 12-2 straipsniais įstatymo, Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1331 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1874) (18-11422(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647; Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 ; Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435; Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86; Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656; Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309; Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 530 ir Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 pakeitimo (TAP-18-1870) (18-13073), (TAP-18-1869) (18-10556(2), (TAP-18-1868) (18-10551(2), (TAP-18-1867) (18-10550(2), (TAP-18-1866) (18-10547(2), (TAP-18-1865) (18-10558(2), (TAP-18-1864) (18-10561(2), (TAP-18-1863) (18-10546(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. 961 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1871(2) (18-14040)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1460 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2486 (TAP-18-1826(2) (18-12191(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Civilinės aviacijos administracijos reorganizavimo ir Civilinės aviacijos administracijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir su jais susijusių teisės aktų pakeitimo (TAP-18-1964) (18-13236), (TAP-18-1963) (18-7162(2), (TAP-18-1961) (18-13228), (TAP-18-1960) (18-13227), (TAP-18-1959) (18-13229), (TAP-18-1958) (18-13226), (TAP-18-1957) (18-13230), (TAP-18-1955) (18-13224), (TAP-18-1954) (18-13223), (TAP-18-1952) (18-13222), (TAP-18-1951) (18-13240), (TAP-18-1950) (18-13221), (TAP-18-1949) (18-13241), (TAP-18-1948) (18-13220), (TAP-18-1947) (18-13242), (TAP-18-1946) (18-13219), (TAP-18-1945) (18-13243), (TAP-18-1944) (18-13210), (TAP-18-1943) (18-1324), (TAP-18-1942) (18-13208), (TAP-18-1941) (18-13246), (TAP-18-1940) (18-13247), (TAP-18-1939) (18-13206), (TAP-18-1938) (18-13248), (TAP-18-1937) (18-13204), (TAP-18-1936) (18-13250), (TAP-18-1933) (18-13349), (TAP-18-1932) (18-13225), (TAP-18-1931) (18-13352), (TAP-18-1930) (18-13239)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1973) (18-13382)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo ir valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje atlikdami tarnybines pareigas, profesinio mokymo metu arba dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2002 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 1051 „Dėl Persikėlimo išlaidų dėl karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 346 „Dėl pataisos pareigūno ir jo šeimos persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios, 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 826 „Dėl Persikėlimo išlaidų, susijusių su laikinu Lietuvos Respublikos muitinės pareigūno perkėlimu, apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, 2001 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 527 „Dėl Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje atlikdami tarnybines pareigas, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Valstybės tarnautojo, žuvusio atliekant tarnybines pareigas arba mirusio dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios projektų (TAP-18-1885) (18-12488(2), (TAP(18-1886) (18-12491(2), (TAP-18-1887) (18-12489(2), (TAP-18-1888) (18-12490(2), (TAP-18-1889) (18-12492(2), (TAP-18-1890) (18-12494(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl šalpos pensijų bazės dydžio, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1979) (18-12121(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (TAP-18-2035(2) (18-13694(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2442 (TAP-18-1819(2) (18-12018(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 1, 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo, Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1627(3) (18-7273(4)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu (TAP-18-2018(2) (18-12791(3)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 17. 17
  Dėl teikimo siūlyti Seimui reorganizuoti Lietuvos sporto universitetą prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu ir Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos sporto universiteto Reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“ projekto (TAP-18-1970) (18-10166(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 18. 18
  Dėl biudžetinės įstaigos sportininkų rengimo centro Druskininkuose veiklos nutraukimo (TAP-18-1997) (18-12968(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 19. 19
  Dėl Kelių transporto kodekso 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 14 18, 20, 21 straipsnių, trečiojo ir ketvirtojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, Kodekso papildymo 18-1 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 426, 449, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 449-1 straipsniu įstatymo projektų pateikimo (TAP-18-1897) (18-13233)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 20. 20
  Dėl Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ pakeitimo projekto (TAP-18-1891) (18-13152)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 21
  Dėl Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 2, 4, 5, 6, 6-1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 35, 36, 41, 41-1 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo ir kartu teikiamų Įstatymų pakeitimo projektų (TAP-18-1996) (18-10394(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 22. Papildomi klausimai
 23. 22
  Dėl Principinės kariuomenės struktūros 2019 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2024 metais nustatymo, karių, civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ir kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus 2019 m. ir 2024 m. patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-1210 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2132) (18-14044)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė