Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-12-11

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo XIII-1281 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2420(2) (TAP-18-2032) (18-12819(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo XIII-1281 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2396 (TAP-18-2030) (18-12426(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.XIIIP-2458 (TAP-18-2039) (18-12913(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2002) (18-8786(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo pradžios ir planavimo tikslų (TAP-18-1972) (18-11196(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 4-2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2008) (18-13535)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2178 (TAP-18-2065) (18-12978(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 12, 17, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2457 (TAP-18-2066) (18-12976(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Kelių transporto kodekso 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 14 18, 20, 21 straipsnių, trečiojo ir ketvirtojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, Kodekso papildymo 18-1 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 426, 449, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 449-1 straipsniu įstatymo projektų pateikimo

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Socialinio verslo plėtros įstatymo, Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 23 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1462(2) (18-6956(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 19-1 ir 28-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2025) (18-11304(3)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Sodininkų bendrijų įstatymą (TAP-18-2085) (18-12542(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1441(3) (18-8727(4)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2, 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1784(2) (18-12679(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo ir su juo susijusių teisės aktų projektų (TAP-18-2053(2) (18-14628), (TAP-18-2054(2) (18-14631), (TAP-18-2055(2) (18-14630), (TAP-18-2056(2) (18-14632), (TAP-18-2228) (18-14629)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo ir su juo susijusių teisės aktų projektų (TAP-18-1835(3) (18-14638), (TAP-18-2227) (18-14644), (TAP-18-1836(2) (18-14649), (TAP-18-1838(2) (18-14648), (TAP-18-1837(2) (18-14645), (TAP-18-1824(2) (18-14639), (TAP-18-2225) (18-14621), (TAP-18-2226) (18-14646)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 758 ,,Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 2009 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų nekilnojamojo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų mokyklų prievolės, ir sprendimų dėl perleidžiamo nekilnojamojo turto pardavimo kainos mažinimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1965(2) (18-12623(3), (18-1966(2) (18-12622(3)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 762 „Dėl Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2018–2020 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2098) (18-12126(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 19. 19
  Dėl Ministro Pirmininko pavedimu aplinkos ministro įsakymu sudarytos komisijos pasiūlytų priemonių ir peticijoje „Dėl klaipėdiečių teisės į švarią ir sveiką aplinką užtikrinimo“ pateiktų reikalavimų Vyriausybei, siekiant spręsti gyventojų keliamas kvapų ir kitas susijusias problemas, įgyvendinimo

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  patarėja - Gina Gajauskienė

 20. 20
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų pertvarkos

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Ana Stankaitienė

 21. 21
  Dėl Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2092 ir Administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2093 projekto (TAP-18-2129) (18-12661(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. 22
  Dėl Europos humanitarinio universiteto

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas - Deividas Matulionis

 23. Papildomi klausimai
 24. 23
  Dėl valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo (TAP-18-2195) (18-13936(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė