Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-12-18

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl 2017 metų viešojo sektoriaus atskaitos

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Jurgita Domeikienė

 2. 2
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 128 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 3, 9, 15, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo, Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 12 straipsnio pakeitimo įstatymo, Konsulinio statuto 14 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-2091) (18-13951)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-1564(2) (18-12009(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ pakeitimo (TAP-18-2063) (1813450(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-2189) (18-13053(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo (TAP-18-2202) (18-13067(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1029 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1850) (18-10880(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 papildymo 15-1 straipsniu įstatymo ir Civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1632(2) (18-9106(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Žemės valdos projektų valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-12(3) (16-5958(4)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Tarptautinio konkurso Akmenės laisvosios ekonominės zonos geriausiam verslo planui bei zonos statutui parengti ir steigėjų grupei parinkti komisijos sprendimo patvirtinimo (TAP-18-2199) (18-14297)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2192) (18-14225)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Kelių transporto kodekso 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 14 18, 20, 21 straipsnių, trečiojo ir ketvirtojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, Kodekso papildymo 18-1 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 426, 449, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 449-1 straipsniu įstatymo projektų pateikimo

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Išmokų vaikams įstatymo Nr.I-621 12, 17, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.XIIIP-2457 ir Išmokų vaikams įstatymo Nr.I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.XIIIP-2178 (TAP-18-2066(2) (18-12976(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei patikėjimo teise, Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1427 „Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo, 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2096(2) (18-8932(3), (TAP-18-2095(2) (18-13970(2), (TAP-18-2094(2) (18-13971(2), (TAP-18-2093(2) (18-13973(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Dėl Civilinio kodekso 6.394 ir 6.549 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2446, Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2447 ir Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2448 (TAP-18-2076) (18-12419(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Vandens įstatymo Nr. VIII-474 3 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2100) (18-11881(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1419(2) (18-8406(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 18
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti ir perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-18-2224) (18-14068(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 19
  Dėl Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto patvirtinimo (TAP-18-1970(2) (18-14456)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 20. 20
  Dėl Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. posėdžio sprendimo (protokolo Nr. 40, 14 klausimo 3 punkto) pakeitimo

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  patarėja - Jolanta Bieliauskaitė

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo (TAP-18-2193) (18-10036(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 22. 22
  Dėl Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2115) (18-12281(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 23. 23
  Dėl Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 13, 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2266) (18-13997(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 24. 24
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2103) (18-9125(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 25. 25
  Dėl Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo ir 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2243) (18-12631(2), (TAP-18-2242) (18-13411(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 26. 26
  Dėl valstybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatinio kapitalo didinimo (TAP-18-2248) (18-14865)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 27. 27
  Dėl Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 758 ,,Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 2009 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų nekilnojamojo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų mokyklų prievolės, ir sprendimų dėl perleidžiamo nekilnojamojo turto pardavimo kainos mažinimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 28. 28
  Dėl Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2091(3) (17-9646(5)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 29. 29
  Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo (TAP-18-2206) (18-13923(2), (TAP-18-2205) (18-13924(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 30. 30
  Dėl Baudžiamojo kodekso 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 67, 70, 71, 74, 75, 82, 85, 92 ir 243 straipsnių pakeitimo įstatymo, Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso 309, 339, 342, 353, 354, 357, 358, 360, 361, 362 ir 364 straipsnių pakeitimo įstatymo, Probacijos įstatymo Nr. XI-1860 pakeitimo įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 6, 7, 8, 12, 17, 20, 22, 27, 30, 36, 40 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Pataisos pareigūnų veiklos įstatymo Nr. XIII-1387 4 ir 10 straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų (TAP-18-2067) (18-12589(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 31. 31
  Dėl Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu ar sužalotu atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar sužalojimo išmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP18-2214) (18-12117(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 32. Papildomi klausimai
 33. 32
  Dėl Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2247) (18-14862)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 34. 33
  Dėl Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2244) (18-14822)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 35. 34
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir Civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1900(2) (18-10414(5)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 36. 35
  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių naftos produktų atsargų perdavimo viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, nekilnojamojo turto perdavimo ir valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros dalininko kapitalo didinimo (TAP-18-2257) (18-14072(2), (TAP-18-2256) (18-14289(2), (TAP-18-2255) (18-13927(3)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič