Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-12-27

Pradžios laikas

09:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2580, Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2581, Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 33 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2582 ir Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 16-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-2583 (TAP-18-2197) (18-13730(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio, Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio ir Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 2, 6, 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-2127) (18-8866(4)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2010 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 418 „Dėl Šiaulių viešojo logistikos centro projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1568 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios, 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ ir 2011 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 260 ,,Dėl Kauno viešojo logistikos centro projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo (TAP-18-1645(2) (18-9549(3), (TAP-18-1644(2) (18-9546(3), (TAP-18-1643(2) (18-9548(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2194) (18-13653(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2216) (18-11727(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimo (TAP-18-2213) (18-12050(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2033) (18-8142(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2244(2) (18-14822(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir Civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1900(2) (18-10414(5)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių naftos produktų atsargų perdavimo viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, nekilnojamojo turto perdavimo ir valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros dalininko kapitalo didinimo (TAP-18-2257) (18-14072(2), (TAP-18-2256) (18-14289(2), (TAP-18-2255) (18-13927(3)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2247(2) (18-14862(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 3 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2701 (TAP-18-2237) (18-13859(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto savininko kapitalo didinimo (TAP-18-2133) (18-14047)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-18-2175) (17-9077(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, administravimui skirtų lėšų dalies, nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir dėl Sporto projektų komisijos institucinės sudėties nustatymo ir Sporto projektų komisijos nuostatų patvirtinimo (TAP-18-2212) (18-14459), (TAP-18-2211) (18-13522(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtinimo ir informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo“ pakeitimo (TAP-18-2198) (18-12180(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 936 „Dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-364(3) (17-15407)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ pakeitimo (TAP-18-31(3) (18-15408)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 19
  Dėl Diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo (TAP-18-2241) (18-14073(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 20
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti Vytauto Didžiojo universitetui ir Vilniaus kolegijai

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 21
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį Vytauto Didžiojo universitetui

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė