Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-06-26

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 5, 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1762 (TAP-18-866) (18-6430(2)

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1774, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1775 ir Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1776 (TAP-18-873) (18-6656(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 11, 11-6 ir 11-7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. Nr. XIIIP1502 (TAP-18-912) (18-6539(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-546) (18-4842(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kanclerė - Agnė Amelija Kairytė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 straipsnio 7 dalies papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1630 ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1702 (TAP-18-850) (18-4876(2) (TAP-18-851) (18-4878(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-870) (18-5785(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 5, 12, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-2109 (TAP-18-819) (18-5690(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Jungtinės Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų tarpvyriausybinės ekonominio bendradarbiavimo komisijos Lietuvos dalies sudarymo (TAP-18-927) (18-6303(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti centralizuotai (TAP-18-854) (18-6302(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-773(3) (18-6431(3)

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl sutikimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Šeduvos avininkystė“ ir uždarąją akcinę bendrovę Upytės eksperimentinį ūkį (TAP-18-654(2) (18-3943(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-882) (18-5420(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos „Verslininkų namai“ dalininko teisių pardavimo (TAP-18-889) (18-6613(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo ir Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-874) (18-2722(2)

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-919) (18-6926(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. Papildomi klausimai
 17. 16
  Dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 20, 20-1, 65, 78 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-956) (18-2681(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 17
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“ pripažinimo netekusiu galios, Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 863 „Dėl išmokų buitinėms išlaidoms ir premijų dydžių nustatymo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams“ pripažinimo netekusiu galios ir Vyriausybės 1998 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1394 „Dėl kasmetinių atostogų kai kurių kategorijų profesinės karo tarnybos kariams pailginimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-954) (18-7941), (TAP-18-955) (18-7945), (TAP-18-953) (18-7946)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 18
  Dėl Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1635

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 19
  Dėl Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 2, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. VIII-157 2, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-1093(2)

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė