Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-01-15

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl vėluojančių Vyriausybės išvadų pateikimo Seimui

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

 2. 2
  Dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2265 (TAP-18-2322) (18-13691(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo ir kitų teisės aktų (TAP-18-2156) (18-15381), (TAP-18-2145) (18-15365), (TAP-18-2153) (18-15380), (TAP-18-2170) (18-15396), (TAP-18-2150) (18-15390), (TAP-18-2152) (18-15379), (TAP-18-2151) (18-15378), (TAP-18-2164) (18-15391), (TAP-18-2159) (18-15382), (TAP-18-2167) (18-15397), (TAP-18-2148) (18-15376), (TAP-18-2163) (18-15383), (TAP-18-2168) (18-15392), (TAP-18-2149) (18-15377), (TAP-18-2146) (18-15371), (TAP-18-2147) (18-15375), (TAP-18-2165) (18-15395)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2, 3, 5, 8 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (TAP-18-2300(2) (18-15322(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Dokumentų valdymo funkcijų efektyvumo didinimo priemonių plano

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Jurgita Domeikienė

 6. 6
  Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-2211(3) (18-13522(4)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-2233(2) (19-243)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr.1418 "Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (TAP-19-42) (19-238)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83-1 straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (TAP-18-2323) (18-15442)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (TAP-18-2326) (18-14302(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo“, Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2330) (18-15458), (TAP-18-2329) (18-15459)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-2299) (18-14121(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos stočiai pagal panaudos sutartį (TAP-18-2318) (18-15394)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2331) (18-11326(3)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-18-2319) (18-15398)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Probleminio lošimo prevencijos priemonių įgyvendinimo plano

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  patarėjas - Vaclovas Medišauskas

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-2333) (18-15475)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 18. Papildomi klausimai
 19. 18
  Dėl Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1210 „Dėl profesinės karo tarnybos karių ir krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų, žvalgybos pareigūnų, darbuotojų, perkeltų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, specialiąsias misijas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, tarnybos sąlygų“ pakeitimo, Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1522 „Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“ pakeitimo (TAP-18-2309(2) (18-13736(3), (TAP-18-2308(2) (18-13741(3), (TAP-18-2307(2) (18-13744(3)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė