Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-01-29

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl biudžetinių įstaigų Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro, Kauno apskrities Gestų kalbos vertėjų centro, Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro, Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro ir Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro savininko teisių ir pareigų perdavimo Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 627 „Dėl įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ pakeitimo (TAP-19-26) (19-127), (TAP-19-25) (19-129)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Jūratė Sinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 4-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2539 (TAP-19-29) (18-14011(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1268 „Dėl valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1730(2) (19-190)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio pakeitimo įstatymo, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo Nr. XII-2111 15 straipsnio pakeitimo įstatymo, Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 56, 57, 58 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymo, Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-2336) (18-12710(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83-1 straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (TAP-18-2323(2) (18-15442(2) (TAP-18-2324(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo (TAP-19-77) (18-14300(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto savininko kapitalo didinimo (TAP-19-33) (19-205)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Žemaitijos metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo (TAP-19-57) (18-13550(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2000 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 730 ,,Dėl Piliečių, kuriems atlyginama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, ir piliečių, kuriems atlyginama pinigais, kai jie atsisako perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai mieste, sąrašo sudarymo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ ir Vyriausybės 1999 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1243 ,,Dėl žemės sklypo mieste, už kurį kompensuojama pinigais, jeigu pilietis atsisako jam perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai, vidutinės vertės nustatymo ir kompensacijos mokėjimo tvarkos“ pakeitimo projektų

  Pranešėjai

  žemės ūkio viceministrė - Ausma Miškinienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicijų bankui, Europos Sąjungos įsteigtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir organizacijų bei įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“ pakeitimo (TAP-18-1300(2) (18-9214(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2644 (TAP-19-58) (19-299)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2840 (TAP-19-84) (19-14(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl Turto civilinio konfiskavimo įstatymo, Baudžiamojo kodekso 189-1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2, 3, 4, 5, 9 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7-3 straipsniu įstatymo projektų (TAP-19-89) (18-12904(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 36-1, 36-2, 36-3, 36-4 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-3135 ir su juo susijusių įstatymų projektų

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Jūratė Sinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl sutikimo reorganizuoti Europos teisės departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (TAP-19-19) (19-82)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė