Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-02-12

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Vyriausybės 2010 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 418 „Dėl Šiaulių viešojo logistikos centro projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu, 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1568 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios, Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ ir Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 260 ,,Dėl Kauno viešojo logistikos centro projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo (TAP-18-1645(3) (18-9549(4), (TAP-18-1644(3) (18-9546(4), (TAP-18-1643(3) (18-9548(4)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Civilinio proceso kodekso 609, 650 ir 661 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2536 ir Antstolių įstatymo Nr. IX-876 5 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2537 (TAP-19-106) (18-13482(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1707 (TAP-19-108) (19-137(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1103 (TAP-19-107) (18-15438(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 26 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1780) (18-12654(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1590 (TAP-19-110) (19-85(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2705, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2706, Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2707, Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2708 (TAP-19-144) (18-14106(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Jūratė Sinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. XI-1281 3, 5, 10, 11, 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2535

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo, Odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir 13, 14 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VII-602 12 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-98) (19-702)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo Įstatymo projekto (TAP-18-2027(2) (19-990)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Vidaus vandenų transporto kodekso 16, 18, 19, 26, 41 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 16-1, 16-2 ir 24-1 straipsniais įstatymo projekto (TAP-18-2043(2) (18-13756(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl teisėkūros funkcijų konsolidavimo ministrų valdymo srityse

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausiasis patarėjas - Deividas Kriaučiūnas

 13. 13
  Dėl viešųjų pirkimų vykdymo funkcijos centralizavimo

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  patarėjas - Saulius Gaigalas

 14. 14
  Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-1 straipsniu įstatymo ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1733(2) (18-1338(3)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-2233(3) (19-1447)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-82(2) (19-425(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kancleris - Laimonas Talat-Kelpša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 17
  Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas (TAP-19-166) (19-1281)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. 18
  Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metines veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir 2008 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 266 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą“ pakeitimo (TAP-19-10(2) (18-14875(3), (TAP-19-11(2) (18-14877(3), (TAP-19-12(2) (19-58(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. 19
  Dėl lėšų skyrimo (TAP-19-172) (19-1364)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. Papildomi klausimai
 21. 20
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-169) (19-627(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė