Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-03-05

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo (TAP-19-208) (19-1888)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 533 „Dėl Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-254) (19-1649(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 ,,Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarko aprašo patvirtinimo“, 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ ir 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 ,,Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-135(2) (18-13172(4), (TAP-19-136(2) (18-13177(4), (TAP-19-137(2) (18-13186(4), (TAP-19-138(2) (18-13182(4)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 15-1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo Nr. I-56 14, 17, 19 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-231(3) (19-1019(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Jūratė Sinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-213) (19-821(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo (TAP-19-228) (18-11602(3)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl administracinės naštos mažinimo tikslų įgyvendinimo 2018 metais rezultatų

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 8. 8
  Dėl Žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2710, Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2711 ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2712 (TAP-19-31(2) (18-13928(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Vilija Vervečkienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl įgaliojimų pasirašyti Lietuvos kultūros šakos kolektyvinę sutartį suteikimo (TAP-19-191(2) (18-13528(3)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo, Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo Nr. XII-1864 pakeitimo įstatymo, Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1, 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-229) (19-604(2) (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-273) (19-1290(2) (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Jūratė Sinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 18 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-240) (19-1439(2) (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-333) (19-2022(2) (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 papildymo 59-1 straipsniu įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 papildymo 40 straipsniu įstatymo, Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 papildymo 19 straipsniu įstatymo, Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 papildymo 15 straipsniu įstatymo ir Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 papildymo 26 straipsniu įstatymo projektų (TAP-19-322) (19-2268) (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Medžiaga pateikta prie 14 klausimo - Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Medžiaga pateikta prie 14 klausimo - Dėl Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 17
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 80 ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės ištojimui iš ES be susitarimo) (TAP-19-320) (19-2266) (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 18. 18
  Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir statuto papildymo 7-1 ir 7-2 straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1869 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 6 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1865 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-313) (19-2250) (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kancleris - Laimonas Talat-Kelpša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 19
  Dėl patobulinto Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr.IX-1253 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2218(2) (18-14513(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 20
  Dėl Lietuvos Respublikos kapitalo Europos investicijų banke ( TAP-19-312 ) (19-2097(2) (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ ir 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-297) (19-1510(2), (TAP-19-296) (19-1508(2) (susijęs su pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Jūratė Sinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 22. 22
  Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (TAP-19-335) (19-2298)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič