Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-03-26

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaitos

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyresnioji patarėja - Virginija Baniūnienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ ir 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-263) (18-77(2), (TAP-19-262) (19-76(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Vilija Vervečkienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-331) (18-15466(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės panaikinimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje (TAP-19-364) (19-1031(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Jūratė Sinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo (TAP-18-2328(2) (19-1070(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl informacijos apie Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti veiklą 2018 metais

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  patarėja - Diana Varnaitė

 7. 7
  Dėl Geležinkelių transporto kodekso 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Geležinkelių transporto kodekso 3, 4-1, 5, 6-1, 7, 7-1, 9, 10, 14, 23, 23-1, 24, 25, 26, 28, 29, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25-1, 25-2, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5, 29-6, 29-7 ir 29-8 straipsniais įstatymo Nr. XIII-1858 21, 22 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-355) (19-1034(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės departamento direktorius, atliekantis kanclerio funkcijas Andrius Šniuolis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 47-1 straipsniu įstatymo projektų (TAP-19-372) (18-1590(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Jūratė Sinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4 ir 10-4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2129 ir Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2130 (TAP-19-371) (19-1965(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-342) (19-2308)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 18 straipsnio pakeitimo įstatymo, Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 3, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 2, 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-397) (19-1662(3)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-251(2) (18-14301(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-143(2) (19-1071(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-328) (19-1445(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Dėl Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1939 (TAP-19-365) (19-148(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė