Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-06-04

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 593-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-1695 (TAP-19-803) (19-5120(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2913, Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 37-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2914 ir Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2915 (TAP-19-815) (19-5081(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo (TAP-19-799(2) (19-6057(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teritorijose, skirtose krašto apsaugos tikslams (TAP-19-790) (19-2554(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo, Bausmių vykdymo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymo, Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo kodekso 270 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-806) (19-1377(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Jūratė Sinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-847) (19-6451)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Reiskių tyro valstybinio telmologinio draustinio rūšies pakeitimo ir Kamšos botaninio-zoologinio, Plinkšių, Raigardo, Reiskių tyro, Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų planų patvirtinimo ir Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-768) (19-3939(2), (TAP-19-769) (19-5748)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 556 „Dėl ūkinės veiklos sričių, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, sąrašo nustatymo“ pakeitimo (TAP-19-802) (19-6104)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-483(2) (19-1785(4)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos reorganizavimo ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-779) (19-5867), (TAP-19-778) (19-5866)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Lietuvos Respublikos narystės Tarptautinėje energetikos agentūroje tikslingumo

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 71, 155, 156 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71-1, 71-2 ir 71-3 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-2303 (TAP-19-109(3) (19-6497)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič