Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-06-11

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 723 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto sudarymo“ pakeitimo (TAP-19-805(2) (19-4026(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Vilija Vervečkienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-416(2) (19-6605)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-829) (19-6324)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-19-814) (19-6201)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Sprendimo dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti iš trečiosios valstybės ir į ją apribojimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-422(3) (19-819(5)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės departamento direktorius, atliekantis kanclerio funkcijas Andrius Šniuolis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Lietuvos valstybės pirmumo teisės įsigyti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią įmonę, jos akcijas, nekilnojamąjį turtą ir (arba) jai priklausančius nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ir turtą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-411(2) (19-1029(5), (TAP-19-846) (19-6424)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl valstybės įmonės Mašinų bandymo stoties pertvarkymo ir valstybės turto investavimo (TAP-19-848) (19-5105(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Vilija Vervečkienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo ir Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-845) (19-3896(2), (TAP-19-844) (19-3894(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-766) (19-3938(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo(TAP-19-849) (19-2075(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-857) (19-5005(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Bazinio paslaugų šeimai paketo ir Bazinio paslaugų šeimai paketo aprašo patvirtinimo (TAP-18-2213(3) (19-5778(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl Valstybinio Baltijos jūros talasologinio draustinio įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-831) (19-3931(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo (TAP-19-858) (19-6559)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-850) (18-9965(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (TAP-19-830) (19-4033(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-869) (19-6589)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2015 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. 293 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“ pakeitimo (TAP-19-337) (19-2304(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Vilija Vervečkienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 19. 19
  Dėl kilnojamųjų daiktų Utenos rajono savivaldybėje pardavimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (TAP-19-856) (19-6549)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 20
  Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 25 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-19-163(3) (19-1211(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 125 „Dėl biudžetinės įstaigos nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo, dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios, Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo pakeitimo ir dėl Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo, Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašo ir Vyriausybės atstovų įstaigos nuostatų patvirtinimo (TAP-19-865) (19-6564), (TAP-19-864) (19-6565),(TAP-19-863) (19-6566), (TAP-19-862) (19-6563), (TAP-19-861) (19-6561), (TAP-19-860) (19-6562), (TAP-19-859) (19-6560)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 22. 22
  Dėl Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3350 ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP 3373 (TAP-19-881) (19-6653)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 23. 23
  Dėl Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 3, 13, 24, 28, 31, 32, 39, 40, 46, 48, 49, 53-1, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 76, 84, 86, 88 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 67-1 ir 67-2 straipsniais įstatymo, Civilinio proceso kodekso 366 ir 367 straipsnių pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso XXXV skyriaus pavadinimo ir 456, 457, 458 ir 459 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 658, 659, 660 ir 663 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 156 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-159 12, 14, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-872) (19-4649(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kanclerė Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 24. 24
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 27, 28, 38, 39, 43, 44, 49, 50, 52, 56, 59, 67, 87 straipsnių pakeitimo ir papildymo 25-1 straipsniu įstatymo projekto, Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 13-1 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto ir Švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-292(2) (18-15479(3)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 25. 25
  Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51-1, 51-2, 51-3 straipsniais įstatymo projektų (TAP-18-1650(3) (18-6033(4)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė