Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-07-02

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 23, 24, 25, 33, 52, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 95, 99, 109, 112, 123, 124, 126, 133, 134, 135, 139, 141, 150, 158, 160 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso 8-1, 51, 101, 148, 182, 214, 218, 220, 236, 286, 308, 310, 317, 319, 323, 324, 375, 385, 422 ir 430-1 straipsnių pakeitimo įstatymo,Teismų įstatymo Nr. I-480 37-1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 4, 7, 9, 11 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Civilinio proceso kodekso 111, 117, 121, 123, 124, 175-1, 604, 605, 6241, 640, 644, 648, 657 ir 679 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 573, 574, 577, 585, 609, 616, 620, 622, 624, 637, 646 ir 647 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 8, 14, 18, 20, 27, 30, 31, 34, 35 ir 36-4 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Civilinio kodekso 1.73, 2.44, 2.49, 2.66, 6.166, 6.228-7, 6.228-14, 6.901, 6.991 ir 6.993 straipsnių pakeitimo įstatymo, Pašto įstatymo Nr. VIII-1141 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 papildymo 44-1 straipsniu įstatymo, Antstolių įstatymo Nr. IX-876 43-1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Notariato įstatymo Nr. I-2882 papildymo 34-1 straipsniu įstatymo, Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 papildymo 4-1 straipsniu įstatymo, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 17, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 13, 17, 18 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 24, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 12, 13, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-893) (18-7981(4)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės departamento direktorius, atliekantis kanclerio funkcijas Andrius Šniuolis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-851(2) (19-4286(3)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kancleris - Laimonas Talat-Kelpša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl Skolų išieškojimo įmonių įstatymo projekto Nr. XIIIP-1741(2) (TAP-19-560(2) (19-4274(3)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“, 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios(TAP-19-980) (19-7271), (TAP-19-981) (19-7267), (TAP-19-982) (19-7275), (TAP-19-983) (19-7273), (TAP-19-984) (19-7268), (TAP-19-985) (19-7277)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl nekilnojamojo turto Kaune, Žeimenos g. 106, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms (TAP-19-952) (19-7037)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 metų programos patvirtinimo (TAP-19-994) (19-6514(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3219 (TAP-19-1047) (19-6344(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 5, 8, 15 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3390 (TAP-19-1051) (19-6793(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP19-950) (19-6242(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-953) (19-7074)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Švenčionių profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-954) (19-7078)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-979) (19-7244)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-955) (19-7080)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Mažeikių politechnikos mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-647(2) (19-4969(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų pritaikymo grįžtantiems arba atvykstantiems į Lietuvą asmenims bei asmenims, kalbantiems tik užsienio kalba

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  projektų vadovė - Agnė Kavaliauskienė

 16. 16
  Dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 papildymo 5-1 straipsniu įstatymo, Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 papildymo 1-1 straipsniu įstatymo, Kariuomenės drausmės statuto papildymo 2-1 straipsniu ir 96 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 papildymo 3-1 straipsniu įstatymo, Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 35 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 30 straipsnio pakeitimo įstatymo, Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 14 ir 16 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymo ir Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-941) (19-3834(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė