Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-07-09

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos gulago lagerių objektų komplekso (1941–1955 m.) sutvarkymo priežiūros komisijos sudarymo (TAP-19-956(2) (19-7110(2)

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1040) (19-7027(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės departamento direktorius, atliekantis kanclerio funkcijas Andrius Šniuolis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Mariaus Kučinsko peticijoje išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų netenkinimo (TAP-19-1011) (19-6741(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės departamento direktorius, atliekantis kanclerio funkcijas Andrius Šniuolis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymo, Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo, Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 2, 3, 10, 11, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 ir 10-2 straipsniais įstatymo, Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-255(2) (18-7909(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 ,,Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-961) (19-5640(2), (TAP-19-962) (19-5641(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo ir Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-1039) (19-4364(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2377 ir Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2481 (TAP-19-1075) (19-6509(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti ir dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Registrų centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti (TAP-19-1062) (19-6028(2), (TAP-19-1063) (19-7962)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3021 (TAP-19-1095(2) (19-6452(3)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 12, 16, 18-1, 34 ir 34-1 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 8-3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-703(2) (19-7102(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 48, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-1, 14-1 ir 25-1 straipsniais įstatymo, Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 198-1 straipsniu įstatymo projektų (TAP-19-1055) (18-15329(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įgyvendinimo (TAP-19-1060) (19-7834)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kancleris - Laimonas Talat-Kelpša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1054) (19-4031(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3481 (TAP-19-1119) (19-7162(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei (TAP-19-986) (19-5129(3)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-19-1072(2) (19-8120(2), (TAP-19-844(3) (19-8119(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl įgaliojimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikimo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1052) (19-4670(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. 19
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo ir kitų susijusių teisės aktų projektų (TAP-19-823) (19-3355(2), (TAP-19-822) (19-3352(2), (TAP-19-821) (19-3349(2), (TAP-19-820) (19-3348(2), (TAP-19-819) (19-3346(2), (TAP-19-818) (19-3338(2), (TAP-19-817) (19-3334(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 20
  Dėl Administracinių nusižengimų registro įstatymo Nr. XII-603 3, 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1101) (18-8439(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-928) (19-4336(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 22. 22
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-787(2) (19-5950(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 23. Papildomi klausimai
 24. 23
  Dėl Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1050) (19-5396(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė