Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-07-17

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Nekilnojamojo turto konsolidavimo galimybės

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  projekto vadovė - Agnė Ignatavičienė

 2. 2
  Dėl Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 19 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1123(3) ir Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1642 (TAP-18-1018) (18-7321(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-1012) (18-8325)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 priedų pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2151 (TAP-18-1023) (18-7541(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Mindaugo Šimkūno ir kitų peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo (TAP-18-905(2) (18-6531(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1987 (TAP-18-983) (18-7249(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1635

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-988(2) (TAP-18-1009) (18-8321)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Baudžiamojo kodekso 178, 180, 181, 250, 252-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-935) (18-4156(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo III-1 skyriumi įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų (18-1008) (18-7209(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1725 (TAP-18-1062) (18-5627(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 589 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Žemės įstatymo Nr. I-446 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1829 ir Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1830 (TAP-18-1029) (18-7336(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-964) (18-5006(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo (TAP-18-1027) (18-8380)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl Vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi pagal įstatymą ar sutartį tinklų operatorių naudai nustatytu servitutu, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo (TAP-18-680(3) (18-3114(4)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kanclerė - Agnė Amelija Kairytė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. Papildomi klausimai
 18. 17
  Dėl Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1084) (18-8541)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 19. 18
  Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros steigimo ir valstybės turto investavimo, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro veiklos nutraukimo ir valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros veiklos nutraukimo (TAP-18-1080) (18-7022(2), (TAP-18-1079) (18-7023(2), (TAP-18-1078) (18-7024(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 20. 19
  Dėl Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo (TAP-18-1100) (18-8554)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė