Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-08-20

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų nuostatų įgyvendinimo (TAP-19-1296) (19-7730(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ ir su juo susijusių teisės aktų projektų (TAP-19-1281) (19-7113(2), (TAP-19-1282) (19-7113(2), (TAP-19-7112(2) (19-7109(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 3, 10, 12, 13, 16, 20, 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3555 (TAP-19-1266) (19-8403(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3171 (TAP-19-1284) (19-8497(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimo Nr.73 „Dėl Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-1301) (19-6643(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 72 straipsnio pakeitimo įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 13 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 14, 16, 19 straipsnių pakeitimo ir 20, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektų (TAP-19-1273) (19-7408(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1121(3) (19-6641(4)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 48, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 7-1, 14-1 ir 25-1 straipsniais įstatymo, Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 198-1 straipsniu įstatymo projektų

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 387 „Dėl sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitų susijusių teisės aktų projektų

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 504 „Dėl Bankrutavusių įmonių ir fizinių asmenų įsiskolinimo žemės ūkio veiklos subjektams tenkinimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1303) (19-8664(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Vilija Vervečkienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl valstybės turto investavimo ir Klaipėdos universiteto savininko kapitalo didinimo (TAP-19-800(2) (19-6066(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo (TAP-19-1289) (19-8278(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 241, 256, 258, 262, 263, 264, 267, 265, 268, 269 straipsnių ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. XIIP-3516 (TAP-19-1326) (19-8961(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-1294) (19-6062(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės departamento direktorius, atliekantis kanclerio funkcijas Andrius Šniuolis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir Bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir kitų susijusių teisės aktų (TAP-19-1334) (19-8279(2), (TAP-19-1333) (19-8280(2), (TAP-19-1332) (19-8282(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė