Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-09-03

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl pasiūlymų dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plano keitimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyresnioji patarėja - Vaida Budzevičienė

 2. 2
  Dėl Šeimos stiprinimo įstatymo Nr. XIII-700 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3436 (TAP-19-1350) (19-7012(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo, Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2264 36, 44, 70 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 70-1 straipsniu ir 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-669(3) (19-9368(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo (TAP-19-1331(2) (19-10265), (TAP-19-1330(2) (19-10264)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 48, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 7-1, 14-1 ir 25-1 straipsniais įstatymo, Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 198-1 straipsniu įstatymo projektų (TAP-19-1055(3) (18-15329(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų viceministras - Česlovas Mulma

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. XIII-820 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3385 (TAP-19-1361) (19-9601(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-1368) (19-9179(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-420(3) (18-12682(4)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 31-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3329 (TAP-19-940(2) (19-9834)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo (TAP-19-1365) (19-9042(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič