Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-09-10

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. XIII-820 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3385 (TAP-19-1361) (19-9601(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Anykščių technologijos mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1243) (19-8850)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Žeimelio technologijų ir paslaugų mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1239) (19-8808)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl valstybinės žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei Turto bankui (TAP-19-1360) (19-8813(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno teritorinei muitinei (TAP-19-1184(2) (19-8184(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės departamento direktorius, atliekantis kanclerio funkcijas Andrius Šniuolis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento laidojimo ir jo atminimo įamžinimo valstybės lėšomis taisyklių patvirtinimo (TAP-19-1416) (19-9429(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-1267) (19-8382(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1212) (19-8733)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1321(2) (19-10183)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3225 (TAP-19-1338) (19-7280(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, vykdanti kanclerio funkcijas Vita Baliukevičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo (TAP-19-1126(2) (19-7819(3)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl įgaliojimų suteikimo Irmai Gudžiūnaitei (TAP-19-1404) (19-9252(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Įspėjimų ir baudų už Reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-1395) (19-9131(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė