Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-09-24

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rašytinio pritarimo (suderinimo) dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų ar rekonstruojamų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“ pakeitimo (TAP-19-1419) (19-8645(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos ratifikavimo (TAP-19-1420) (19-8990(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kauno technikos profesinio mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1431) (19-9099(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Tauragės profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1398) (19-10152)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Civilinio proceso kodekso 56, 93, 268, 306, 441-1, 441-3, 441-4, 441-6, 441-7, 441-8, 441-9, 441-11, 441-13 ir 441-16 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 13, 22, 22-1, 22-2, 30 ir 34 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 13-1 straipsniu ir 31, 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektų (TAP-19-1400(2) (19-8776(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo ir Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1817 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, Žuvinto biosferos rezervato ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1465) (19-10618), (19-1289(2) (19-8278(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" Nr. IX-2206 2, 58, 71 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1462) (19-10119(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl personalo administravimo funkcijų, kurias atliks Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, centralizavimo procesų efektyvumo

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  patarėja - Aušra Balčiūnaitytė

 9. 9
  Dėl Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolo ratifikavimo (TAP-19-1327(2) (19-10888)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 19, 25, 82, 86 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 31, 90 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11-1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I- 1113 9-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1435) (19-8999(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Valstybinio lygio civilinės saugos pratybų ,,Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“, vyksiančių 2019 m. spalio 1–4 d., pristatymas

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  grupės vadovas - Dainius Kaunas

 12. 12
  Dėl didesnio poveikio įstatymų projektų rudens sesijoje

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  patarėja - Asta Petkevičienė