Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-10-01

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 33, 39, 40, 40-1, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1351(2) (19-9566(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 12, 16, 22, 23, 24, 35, 36, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 64 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo, Notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 6, 9, 10-1, 103, 22, 34, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo nauju 10-2 straipsniu ir 10-2 straipsnio pernumeravimo įstatymo, Antstolių įstatymo Nr. IX-876 5, 8, 13, 14, 15, 27, 28, 34 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1442) (19-8265(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 4
  Dėl Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl vaiko teisių apsaugos valdymo srities priskyrimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitų ministerijų kompetencijos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios, 2002 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1655 „Dėl Užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1088(2) (18-9793(3), (TAP-19-1087(2) (18-8794(3), (TAP-19-1086(2) (18-8792(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 5
  Dėl Nemuno žemupio potvynių prevencijos ir padarinių likvidavimo priemonių plano patvirtinimo (TAP-19-1268) (19-8974(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1430) (19-10286)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 7
  Dėl Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6 ir 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo, Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 15 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymo, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymo, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 24-1 straipsniais įstatymo Nr. XIII-735 pakeitimo įstatymo, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2381 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1, 2, 9, 12-1, 12-2, 15, 21, 26-1, 27, 30 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1269(2) (19-10831)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 8
  Dėl Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1492) (19-10949)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 9
  Dėl Civilinio proceso kodekso 606, 627, 693, 736, 738, 739 ir 747 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1319(4) (TAP-19-1494) (19-9209(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 10
  Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 9-1 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1470) (19-8748(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 11
  Dėl Geležinkelių transporto kodekso papildymo 33-1 straipsniu įstatymo Nr. XII-1623 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 29, 33 straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 4-1, 25-1, 33-1 straipsniais ir 8, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XI-1595 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1472) (19-1648(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 12
  Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1491) (19-9101(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė