Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-07-24

Pradžios laikas

09:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Nekilnojamojo turto konsolidavimo galimybės

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  projekto vadovė - Agnė Ignatavičienė

 2. 2
  Kompiuterizuotų darbo vietų priežiūros konsolidavimo galimybės

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  projekto vadovė - Agnė Ignatavičienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-1030) (18-8371)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl delspinigių prokurorams už darbo užmokestį, išmokėtą už nepagrįstą nušalinimą, skaičiavimo tvarkos“ ir Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 31 „Dėl Išlaidų, susijusių su laikinu prokuroro perkėlimu, kompensavimo taisyklių ir prokuroro patirtos turtinės žalos dėl jo tarnybos atlyginimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1020) (18-6991(2), (TAP-18-1019) (18-6990(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1028) (18-6188(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1988 teikimo (TAP-18-1066) (18-8468)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centro savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perėmimo ir Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl viešųjų įstaigų romų visuomenės centro, Kauno įvairių tautų kultūrų centro, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro dalininko bei viešosios įstaigos tautinių bendrijų namų savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-815) (18-6828), (TAP-18-1121) (18-8590)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo (TAP-18-1083) (18-7449(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1492 „Dėl Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2003 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 376 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-991) (18-5590(2), (TAP-18-990) (18-5589(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1075) (18-6875(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo (TAP-18-1032) (18-3923(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Seimo narių Povilo Urbšio, Zenono Streikaus, Guodos Burokienės 2018 m. gegužės 15 d. pasiūlymo dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1261(2) (TAP-18-1101) (18-7899(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 89 ir 326 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 11(2) straipsniu projekto (TAP-18-1067) (18-5418(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo (TAPS-17-1667(2) (18-8559)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2108 „Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, reikalavimų elektroninio parašo įrangai, kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ir elektroninio parašo priežiūros reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-1122) (18-8661)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios (TAP-18-1106) (18-8587)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 17. 17
  Dėl Migracijos komisijos sudarymo ir dėl įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo, Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 6, 23 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 26 straipsnio pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Konsulinio statuto 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 4 straipsnio pakeitimo įstatymo ir įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-835(2) (18-5092(3) (TAP-18-834(2) (18-5089(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. 18
  Dėl Tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto (TAP-18-853(2) (18-5676(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 19. 19
  Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo naujos redakcijos parengimo termino pratęsimo

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  patarėjas - Vaidas Talačka

 20. Papildomi klausimai
 21. 20
  Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 389 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo" pakeitimo

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė