Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-10-08

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 2, 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1495) (19-9323(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio pakeitimo įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 45 straipsnio pakeitimo įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 77 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1478) (919-9040(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-987(3) (19-5338(5)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė Lina Zinkevičienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ pakeitimo ir kai kurių Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (TAP-19-1354(2) (19-8209(2), (TAP-19-1355(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1484) (19-10837)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilutės profesinio mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1469) (19-10645)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1475) (19-8298(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 23, 24, 25, 33, 52, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 95, 99, 109, 112, 123, 124, 126, 133, 134, 135, 139, 141, 150, 158, 160 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso 8-1, 51, 101, 148, 182, 214, 218, 220, 236, 286, 308, 310, 317, 319, 323, 324, 375, 385, 422 ir 430-1 straipsnių pakeitimo įstatymo, Teismų įstatymo Nr. I-480 37-1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 7, 9, 11 ir 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymo, Civilinio proceso kodekso 111, 117, 121, 123, 124, 175-1, 604, 605, 624-1, 631, 640, 644, 646, 648, 657 ir 679 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 573, 574, 577, 579, 585, 609, 616, 620, 622, 624, 637, 646 ir 647 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 8, 14, 18, 20, 27, 30, 31, 34, 35 ir 364 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Civilinio kodekso 1.73, 1.122, 2.44, 2.49, 2.54, 2.66, 6.166, 6.192, 6.228-7, 6.228-14, 6.901, 6.991 ir 6.993 straipsnių pakeitimo įstatymo, Pašto įstatymo Nr. VIII-1141 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 papildymo 44-1 straipsniu įstatymo, Antstolių įstatymo Nr. IX-876 43-1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Notariato įstatymo Nr. I-2882 papildymo 34-1 straipsniu įstatymo, Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 papildymo 4-1 straipsniu įstatymo, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 17 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 13, 17, 18 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 24, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 12, 13, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 42, 65, 66, 67 ir 67-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41-1 straipsniu įstatymo projektų (TAP-19-893(3) (19-11195)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 54, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-19-1533(2) (19-11237(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 1095 „Dėl projekto „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusio galios ir Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 549 „Dėl Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro Vilniuje projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo (TAP-19-1182(2) (19-8646(2), (TAP-19-1183(2) (19-8645(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Garantinio fondo 2018 metų ataskaitų rinkinio ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2018 metų ataskaitų rinkinio (TAP-19-1550) (19-10815(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (TAP-19-1569) (19-9986(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Eugenijos Šimkūnaitės metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo (TAP-19-1544) (19-10369(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymą (TAP-19-1499) (19-11015), (TAP-19-1498) (19-11014)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento laidojimo ir jo atminimo įamžinimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-1416(2) (19-9429(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 pakeitimo įstatymo projekto ir lydinčiųjų įstatymų projektų (TAP-19-1611(2) (19-10560(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 420 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo personalinės sudėties“ pakeitimo (TAP-19-1613) (19-11430)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 18. 18
  Dėl Geležinkelių transporto kodekso papildymo 33-1 straipsniu įstatymo Nr. XII-1623 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 29, 33 straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 4-1, 25-1, 33-1 straipsniais ir 8, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XI-1595 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1472) (19-1648(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė