Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-10-29

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Farmacijos įstatymo Nr. X-709 4, 5 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1626) (19-5654(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3315 (TAP-19-1411(2) (19-10218(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13-1, 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21-1, 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20-1, 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63-1, 64 straipsnių įstatymo, įstatymo priedo pakeitimo, įstatymo 11-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 20-2 straipsniu įstatymo projektų (TAP-19-1539(2) (19-12591)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Informacijos apie tiekėjo viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį vykdantiems ir pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis atliekantiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-1699) (19-11373(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo (TAP-19-1659) (19-10995(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė Lina Zinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1619) (19-9966(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X 493 papildymo 25-1 ir 25-2 straipsniais ir 8, 13, 19, 19-1, 34, 36 straipsnių bei šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo Nr. I 533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1298(2) (19-6522(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (TAP-19-1644) (19-7151(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1738) (19-11331(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 649 „Dėl viešosios įstaigos „Nacionalinis žiedas“ steigimo ir valstybės turto investavimo, Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1319 „Dėl viešosios įstaigos plytinės kartodromo steigimo ir valstybės turto investavimo" ir Viešųjų įstaigų dalininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo (TAP-19-1677) (19-11800), (TAP-19-1676) (19-10604(2), (TAP-1675) (19-11801)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3649 ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3650 (TAP-19-1742) (19-10609(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Teismų įstatymo Nr. I-480 68, 69-1, 73, 79 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 79-1 straipsniu ir 79-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1680) (19-10308(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (TAP-19-1812)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 484 „Dėl 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo (TAP-19-1813) (19-12589(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 12 ir 18 straipsnių pakeitimo, 13, 14 ir 15 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo ir Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1098(4) (19-3158(5)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė