Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-11-05

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr.I 2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3504 (TAP-19-1372(2) (19-9011(4)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1688) (19-11885)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus kogeneracinės jėgainės kogeneracinės jėgainės ir uždarosios akcinės bendrovės Kauno kogeneracinės jėgainės kogeneracinės jėgainės projektų tolesnio įgyvendinimo (TAP-19-1686) (19-11413(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1766) (19-12234)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo (TAP-18-1676(2) (19-4492(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1268 „Dėl Valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1730(3) (19-12561)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo (TAP-19-1811) (19-12639)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 32-1, 33, 35-1, 53 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1639) (18-8331(7)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo (TAP-19-1755) (19-11487(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl tarnybinių administracinės paskirties automobilių parko valdymo ir priežiūros funkcijų efektyvumo didinimo

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  grupės vadovė - Lina Liubauskaitė

 11. 11
  Dėl bendradarbiavimo su Tarptautine frankofonijos organizacija (TAP-19-879(2) (19-12595)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kancleris - Laimonas Talat-Kelpša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Strateginio valdymo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimo (pristatymas)

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyresnioji patarėja - Vaida Budzevičienė

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1695) (19-8669(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 16-1, 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-394 2, 5, 10 straipsnių pakeitimo ir 1, 3 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto (TAP-19-1683(2) (19-11096(4)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė - Olga Vėbrienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ pakeitimo (TAP-19-1873) (19-12690(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 1019 „Dėl vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1874) (19-12692(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė