Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-12-10

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl priemonių socialiniams ir ekonominiams skirtumams regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai, mažinti įgyvendinimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  grupės vadovė - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 2. 2
  Dėl Želdynų įstatymo Nr. Nr. X-1241 pakeitimo įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2226 6 straipsnio pakeitimo projektų (TAP-19-833(2) (19-6418(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1940) (19-13346)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės migracijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (TAP-19-1973(2) (19-13809(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Lietuvos Respublikos karo padėties konstitucinio įstatymo projekto ir kitų kartu teikiamų įstatymų pakeitimo įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 pakeitimo įstatymo ir kitų kartu teikiamų įstatymų pakeitimo įstatymų projektų (TAP-19-1821(2) (19-8947(4)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3825 ir Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3826 (TAP-19-1994) (19-12641(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-19-2021) (19-14192)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1938) (19-13226(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl kompetentingų institucijų, atsakingų už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/625 įgyvendinimą (TAP-19-1545(2), (19-10184(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė Lina Zinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos ratifikavimo“ Nr. X-1526 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (TAP-19-2028) (19-12355(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2067) (19-13011(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.2761 straipsnį bei Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2014) (19-12593(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo ir Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo (TAP-19-1921) (19-13096(2), (TAP-19-1920) (19-13094(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo“ pakeitimo (TAP-19-1992) (19-11726(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl įgaliojimų suteikimo M. Zobielai (TAP-19-2106) (19-11139(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kancleris - Laimonas Talat-Kelpša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos regionų komiteto narius (TAP-19-2081) (19-14275(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė