Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-07-31

Pradžios laikas

09:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Teisės paslaugų, komunikacijos, protokolo, vidaus audito konsolidavimo galimybės

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  patarėjas - Agnė Ignatavičienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 1999 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 527 „Dėl Atsiskaitymo su sveikatos priežiūros įstaigomis už kariams, karo prievolininkams ir kitiems asmenims teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2260 (TAP-18-1124) (18-8204(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-1112) (18-8099(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1854 ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1991 (TAP-18-1125) (18-7545(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1138) (18-7922(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1883(2) (TAP-18-1144) (18-8507(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1635 (TAP-18-972(2) (18-8082(4)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Mecenavimo tarybos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo (TAP-18-1114) (18-8618)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-92 (TAP-18-1128) (18-8528(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1103) (18-1910(4)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kanclerė - Agnė Amelija Kairytė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr.I-733 5 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1142) (18-8749)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-451(2) (18-3796(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 7, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-975) (18-5745(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1127) (18-8711)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė