Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-12-17

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 „Dėl vidaus audito atlikimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-1642(2) (19-11555(3), (TAP-19-1643(2) 919-11556(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 9-2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3849, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 16-1, 17-1 ir 26 straipsnių pakeitimo ir 16(2) straipsnio panaikinimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3903, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19-1 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3923 ir Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 17 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3854 (TAP-19-2065) (19-13228(2), (TAP-19-1943(2) (19-12772(3)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2008 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1212 „Dėl projektų grupės „Bernardinų takais“ pripažinimo valstybei svarbiu kultūriniu projektu“ pakeitimo (TAP-19-1310(2) (19-14006)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo dešimtuoju-1 skirsniu įstatymo projekto (TAP-19-2001) (19-14106)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2003) (19-9152(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą“ pakeitimo (TAP-19-2066) (19-9619(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 1, 3 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 38-1, 40, 53, 57 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 39-1 straipsniu ir VIII skyriumi įstatymo projekto (TAP-19-1978) (19-9057(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Turto pardavimo iš varžytinių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-2109) (19-12277(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo (TAP-18-1676(3) (19-4492(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo įgyvendinimo (TAP-19-2114) (19-13608(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1096(3) (19-10493(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl biudžetinių įstaigų Lietuvos sporto centro, Lietuvos sporto muziejaus ir Lietuvos sporto medicinos centro savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo (TAP-19-1679(2) (19-10915(3)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Miškų įstatymo Nr.I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 10-2 ir 15-1 straipsniais ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto (TAP-19-1630(2) (19-11462(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Mokyklų bendruomenių metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo (TAP-19-2018) (19-14182)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2099) (19-37(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo (TAP-19-2119) (19-14923)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 17
  Dėl Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3512 (TAP-19-2089) (19-14568)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2027) (19-12646(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. 19
  Dėl Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1938) (19-13226(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 20
  Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Žinybinio visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ projekto (TAP-19-887(2) (19-14184)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ pakeitimo ir Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo (TAP-19-2050) (19-14244), (TAP-19-2051) (19-14243)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 22. 22
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr.XI-242 90 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2039) (19-10275(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 23. 23
  Dėl Čiunės Sugiharos metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo (TAP-19-2138) (19-15065)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kancleris - Laimonas Talat-Kelpša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 24. Papildomi klausimai
 25. 24
  Dėl Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2152) (19-15228)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė