Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2019-12-27

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskities žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei (TAP-19-2020) (19-14189)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2102) (19-13571(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 9, 10, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (TAP-19-2069) (19-14394)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 171 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (TAP-19-2200) (19-15648(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose antrojo papildomo protokolo ratifikavimo“ Nr. IX-1997 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2115) (19-12637(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Turto pardavimo iš varžytinių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-2109) (19-12277(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo įgyvendinimo (TAP-19-2114(2) (19-13608(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2169) (19-14593(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo" pakeitimo (TAP-19-2103(2) (19-14816(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2085) (19-13588(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo 2020 metais programos patvirtinimo (TAP-19-2141) (19-15158)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. Papildomi klausimai
 13. 12
  Dėl Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2206) (19-15757)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė