Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2020-01-07

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vidaus tarnybos statuto 18, 26, 28, 31, 31-1, 32, 33, 34, 35, 37, 53, 56, 58, 59, 64, 68, 69, 75 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 29-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-19-2075) (19-14448)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3512 (TAP-19-2089) (19-14568)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 9, 34, 51, 55 straipsnių pakeitimo ir 53, 54 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Vidaus tarnybos statuto 81 straipsnio pakeitimo įstatymo, Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 27 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo, Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 1, 5, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-2091) (18-12477(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3565 (TAP-19-2174) (19-14358(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl viešųjų įstaigų savininko ir dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo ir Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2187) (19-15665), (TAP-19-1677(2) (19-10604(3)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2182) (19-13423(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3792 (TAP-19-2186) (19-13366(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3227 (TAP-19-2185) (19-14218(2)

  Pranešėjai

  Teisės departamento direktorė, atliekanti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Dokumentų rinkinių portalo nuostatų patvirtinimo ir Vyriausybės 2006 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 189 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 11 straipsnį“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-822(2) (19-3352(3), (19-2022) (19-11614(2)

  Pranešėjai

  Teisės departamento direktorė, atliekanti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2156(2) (19-15376(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 54, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-19-1533(3) (19-11237(3)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Valstybinės eismo saugumo programos „Vizija – nulis“ patvirtinimo (TAP-19-4(3) (19-15761)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės 2005 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2161) (19-13821(2), (TAP-19-2160) (19-13818(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2137) (19-12777(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1449(2)

  Pranešėjai

  Teisės departamento direktorė, atliekanti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 28 straipsnio 6 dalies ir 29 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3537(2) (TAP-19-2201) (19-14204(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 17. 17
  Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-1461) (19-10623(3)

  Pranešėjai

  Teisės departamento direktorė, atliekanti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 18. 18
  Dėl Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2395(2) (TAP-19-2181) (19-13957(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjas, atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas Jurij Kornijenko

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 19
  Dėl Vyriausybės 2006 m. sausio 30 D. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo (TAP-19-1267(2) (19-8382(3)

  Pranešėjai

  Teisės departamento direktorė, atliekanti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 20. 20
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2154) (19-12526(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 21
  Dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2196) (19-12537(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė