Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2020-01-14

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo kokybės gerinimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  patarėja - Asta Petkevičienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo (TAP-19-2149(2) (19-12656(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl valstybės valdomų bendrovių dukterinių bendrovių vidutinių siektinų metinių nuosavo kapitalo kainų 2020–2021 metų laikotarpiui nustatymo (TAP-19-2175) (19-13702(2)

  Pranešėjai

  Teisės departamento direktorė, atliekanti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII- 1591 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27-1 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Baudžiamojo proceso kodekso 51, 106 ir 322 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-2145) (19-12803(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2190) (19-14798(2), (TAP-19-2189) (19-14797(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3512 (TAP-19-2089) (19-14568)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3792 (TAP-19-2186(2) (19-13366(4)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 9, 34, 51, 55 straipsnių pakeitimo ir 53, 54 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Vidaus tarnybos statuto 81 straipsnio pakeitimo įstatymo, Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 27 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo, Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 1, 5, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-2091) (18-12477(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2395(2) (TAP-19-2181(2) (19-13957(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjas, atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas Jurij Kornijenko

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai „Nacionalinis žiedas“ (TAP-19-2184(2) (19-15633(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl viešųjų įstaigų savininko ir dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo ir Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2187) (19-15665), (TAP-19-1677(2) (19-10604(3)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2154(2) (19-12526(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl Baudžiamojo kodekso 60, 147-1, 151-1, 189, 214, 218, 224-1 straipsnių ir kodekso priedo pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso 212, 254 ir 327 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-2177) (19-11404(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 8, 10, 13, 24, 25, 36, 37, 44, 47, 49, 59, 61 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 39-2 straipsniu ir 62 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (TAP-19-2166) (19-15568)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4088 ir Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. XII-2512 6, 36 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4089 (TAP-19-2213) (19-15249(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą suteikimo“ pakeitimo ir 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 595 „Dėl Nacionalinių matavimo vienetų etalonų kūrimo, tvirtinimo, tobulinimo, išlaikymo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir nacionalinių matavimo vienetų etalonų sąrašo patvirtinimo, nacionalinio metrologijos instituto ir paskirtųjų institutų paskyrimo“ pakeitimo (TAP-19-2203(2) (19-14550(3), (TAP-19-2202(2) (19-14549(3)

  Pranešėjai

  Teisės departamento direktorė, atliekanti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo ir 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2158) (19-8704(2), (TAP-19-2157) (19-8705(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kancleris - Laimonas Talat-Kelpša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1299(3) (20-18)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 19. 19
  Dėl Konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 pakeitimo įstatymo ir Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 1, 6, 6-1 ir 8 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-2110) (19-14854)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kancleris - Laimonas Talat-Kelpša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 20
  Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. XIII-1370 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3798 (TAP-19-2216) (19-15134(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2085(2) (19-13588(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. 22
  Dėl Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto (TAP-19-1857(2) (19-8659(3)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 23. 23
  Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1474 (TAP-20-5) (20-8)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 24. 24
  Dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-3851(2) (TAP-20-16) (19-15631(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė