Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2020-01-21

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl pavedimų Aplinkos ministerijai ir Kultūros ministerijai vykdymo

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius, Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  patarėja - Audronė Zdanevičienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1695(2) (19-8669(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2194) (19-13747(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2469 ir Žemės įstatymo Nr. I-446 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3238 (TAP-19-2209(2) (19-12996(3), (TAP-19-2210(2) (19-12997(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjas, atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas Jurij Kornijenko

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Asmens sveikatos priežiūros praktikos, išskyrus medicinos praktiką, odontologijos praktiką, burnos priežiūros praktiką, slaugos praktiką ir akušerijos praktiką, įstatymo ir Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 16 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1818(2) (20-44)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-3310 ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-3312 projektų (TAP-19-2215) (19-14776(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo ir kai kurių Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (TAP-19-798(2) (19-1690(5)

  Pranešėjai

  Teisės departamento direktorė, atliekanti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 27-2 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 ir 14-2 straipsniais ir 2 priedu įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 425 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Užimtumo įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1385(2) (19-8287(4)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2219) (19-14353(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2204) (19-14160(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27-1 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Baudžiamojo proceso kodekso 51, 106 ir 322 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-2145) (19-12803(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 9, 34, 51, 55 straipsnių pakeitimo ir 53, 54 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Vidaus tarnybos statuto 81 straipsnio pakeitimo įstatymo, Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 20, 25, 27, 40 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo, Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 1, 5, 9, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 5, 29, 31, 33, 42, 69, 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-2091(2) (18-12477(4)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo (TAP-19-2149(3) (19-12656(4)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3512 (TAP-19-2089(2) (20-215)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2192) (19-15697)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2218) (19-15395(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 17
  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančios UAB „Teniso pasaulis“ akcijos perdavimo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (TAP-19-2217) (19-14941(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-2060(2) (19-11388(4)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. 19
  Dėl Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2395(2) (TAP-19-2181(2) (19-13957(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjas, atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas Jurij Kornijenko

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 20. 20
  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo (TAP-20-57) (20-467)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 21. Papildomi klausimai
 22. 21
  Dėl 2020 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo (TAP-20-56) (19-15765(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė