Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2020-02-25

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ pakeitimo (TAP-20-133) (20-1247)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 549 „Dėl Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro Vilniuje projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo (TAP-19-11863(3) (19-8645(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 27-2 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 ir 14-2 straipsniais ir 2 priedu įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 425 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Užimtumo įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1385(3) (19-8287(5)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir komercijos atašė pareigybės Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Italijos Respublikoje panaikinimo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė pareigybės Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsteigimo ir Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 983 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė pareigybių įsteigimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-91(2) (19-15789(3), (TAP-20-90(2) (19-15788(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjas, atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas Jurij Kornijenko

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-159) (19-14541(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. IX-1709 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Bankų įstatymo Nr. IX-2085 9, 10, 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 15 straipsnio pakeitimo įstatymo, Farmacijos įstatymo Nr. X-709 20 straipsnio pakeitimo įstatymo, Finansinių priemonių rinkinių įstatymo Nr. X-1024 6 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo, Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 14 straipsnio pakeitimo įstatymo, Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 23 straipsnio pakeitimo įstatymo, Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 11-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-166) (19-15711(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 2, 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2192(2) (19-15697(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Valstybinės eismo saugumo programos „Vizija – nulis“ patvirtinimo (TAP-19-4(4) (19-15761(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (TAP-20-154) (20-1496)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo, Valstybės kontrolės įstatymo Nr.I-907 2, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 3, 35 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 III skyriaus pavadinimo, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 12, 16, 20, 27, 29 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo, Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 1, 2, 5, 13, 15 straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 13-1, 28, 30 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 3, 16, 22 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymo, Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. IX-912 „Dėl rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Administracinių nusižengimų kodekso 185 straipsnio pakeitimo įstatymo, Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 59, 59-1, 64, 65, 206, 225, 226, 226-1 ir 226-2 straipsnių pakeitimo projektų (TAP-19-2122(2) (19-10288(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo ir Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 492 „Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1054(3) (19-4031(4), (TAP-19-1893(2) (19-12848(2), (TAP-20-217) (20-2018)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje esančių lėšų, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-1778(2) (18-10936(4)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl Baudžiamojo kodekso 71 straipsnio pakeitimo įstatymo, Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 4 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 1, 3 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 2-1 straipsniu įstatymo projektų (TAP-20-150) (20-1452)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Vaikų emocinės gerovės metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo (TAP-20-248) (20-2366)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl viceministrų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-136(3) (20-191(4)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl viceministrų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-232) (20-2211)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 17. 17
  Dėl 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė