Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2020-03-09

Pradžios laikas

14:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 35, 168, 170, 214, 217, 218, 234, 381, 418, 426 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 17-4 ir 67-1 straipsniais įstatymo, Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 11, 28, 29, 34-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-11 ir 37-12 straipsniais įstatymo ir Įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo Nr. XII-1322 1, 51, 59, 65, 69 straipsnių ir priedo pakeitimo bei Įstatymo papildymo nauju XIV skyriumi įstatymo projektų (TAP-20-206(2) (19-15823(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimų (TAP-20-243) (20-2298), (TAP-20-242) (20-1363(2)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-20-235) (20-2234), (TAP-20-234) (20-164(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-2073(3) (19-8539(4)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo (TAP-20-290) (20-2675)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2005 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1151 „Dėl Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-291) (20-2678)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. KT52-N14/2019 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio mėn. 6 d. nutarimu Nr. 702 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams“ nuostatas (TAP-20-324) (20-2787)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl biudžetinės įstaigos Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo ir kai kurių Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios, biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo, Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 772 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-51(2) (20-449(2), (TAP-20-54(2) (20-452(2), (TAP-20-55(2) (20-453(2), (TAP-20-52(2) (20-451(2)

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 1, 3, 4, 5, 8, 11 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 30, 31, 33, 35, 39-1, 59, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-1 straipsniu įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 Straipsnių pakeitimo įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 31 ir 37-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-192) (20-1727)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-238) (20-1339(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-251) (20-1326(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Švenčionių rajono savivaldybės administracijai (TAP-20-252) (20-2528)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Alytaus rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-20-211) (20-1186(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-158(2) (20-2848)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (TAP-20-154(2) (20-1496(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo ir 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 492 „Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1054(4) (19-4031(5), (TAP-19-1893(3) (19-12848(3), (TAP-20-217(2) (20-2018(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 17
  Dėl Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-274) (20-999(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė