Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2020-03-17

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2019 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos karinio atstovo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-284) (19-13633(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl Vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-258) (19-9173(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo (TAP-20-244) (19-15772(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė Lina Zinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 662 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“ pakeitimo (TAP-20-230) (19-14013(2), (TAP-20-229) (19-14012(2), (TAP-20-228) (19-14011(2), (TAP-20-227) (19-14009(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė Lina Zinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Augalų veislių apsaugos įstatymo Nr. IX-618 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41 ir 41-7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2198(2) (19-12418(4)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė Lina Zinkevičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 1, 3, 4, 5, 8, 11 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 30, 31, 33, 35, 39-1, 59, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-1 straipsniu įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 Straipsnių pakeitimo įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 31 ir 37-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-192) (20-1727)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-238(2) (20-1339(3)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 9
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-245) (19-15640(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 10
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 78 „Dėl Prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2001 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksinio saugos plano patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2004 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 90 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) bei laivų apsaugos stiprinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 563 „Dėl Laivų, įtariamų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, stabdymo Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-140(2) (19-15307(3), (TAP-20-141(2) (19-15313(3), (TAP-20-142(2) (19-15313(3), (TAP-20-144(2) (19-15318(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 11
  Dėl Vidaus tarnybos statuto 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 31-1, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 51, 53, 56, 58, 59, 64, 68, 69, 75, 80 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 29-1 ir 33-1 straipsniais įstatymo ir Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 19 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-2075(3) (19-14448(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 12
  Dėl Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-321) (20-2758)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič