Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2020-03-24

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl praktinių rekomendacijų valstybės strateginio valdymo procesuose dalyvaujančioms institucijoms

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyresnioji patarėja strateginio valdymo klausimais - Agnė Ignatavičienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1449(4) (19-5844(6)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose ir įgaliojimų suteikimo A. Monkevičiui (TAP-20-148(2) (19-13946(4)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-437) (20-4087)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo (TAP-20-332) (20-2936)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3996 (TAP-20-337) (20-3025)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Baudžiamojo kodekso 156, 167, 178, 181, 182, 183, 184, 190, 192, 196, 197, 199, 199-1, 199-2, 200, 203, 204, 206, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 224-1, 246, 248, 254, 255, 270, 272, 277, 278 ir 281 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 282-1 straipsniu ir Kodekso 177-1, 186 ir 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 108, 109, 113, 115, 122, 125, 187, 291, 293 ir 423 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 83-1, 107-1, 113-1 ir 187-1 straipsniais įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso 122, 167 ir 225 straipsnių pakeitimo įstatymo, Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 947 „Dėl Utenos kolegijos pertvarkymo“ pakeitimo (TAP-19-2191(2) (19-12632(3)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei (TAP-20-157) (19-14482(3)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1355 „Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-310) (19-14188)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 652 „Dėl Valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-361) (20-3457)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 ,,Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo projekto (TAP-20-392) (20-3801)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo, Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo “ ir Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo (TAP-20-346) (20-2138(2), (TAP-20-347) (20-2139(2), (TAP-20-348) (20-3200), (TAP-20-349) (20-3199), (TAP-20-350) (20-3202)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl nekilnojamojo turto Vilniuje, Žydų g. 5 ir Žydų g. 7 perdavimo Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TAP-20-364) (20-1486(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-20-409) (20-3871)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. Papildomi klausimai
 17. 16
  Dėl Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo, Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 13, 24, 35, 37, 41, 42 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 13, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymo ir Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-440) (20-4106)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 18. 17
  Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-438) (20-4105)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 19. 18
  Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo (TAP-20-411) (20-2187(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė