Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2020-03-31

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo (TAP-20-302) (19-14237(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymo projekto (TAP-20-311) (20-1779(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl Mediacijos įstatymo Nr. X-1702 20 straipsnio 1 punkto pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4238 (TAP-20-325) (20-2079(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-20-134(2) (19-14241(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Transporto kompetencijų agentūrą (TAP-19-1752(2) (19-9609(4)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kancleris Gintaras Aliksandravičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo" pakeitimo ir Vyriausybės 2008 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-20-342) (20-3045), (TAP-20-341) (20-3041)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-327) (19-11954(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl Sporto projektų komisijos institucinės sudėties nustatymo ir Sporto projektų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2121(2) (19-11749(2)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1184 „Dėl Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-293) (19-12824(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos kancleris - Valdemar Urban

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos panaikinimo įstatymo, Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-426(2) (20-4234)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo (TAP-20-326) (20-1276(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Administravimo departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Lina Lukoševičiūtė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 1, 3, 4, 5, 8, 11 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 30, 31, 33, 35, 39-1, 59, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-1 straipsniu įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 31 ir 37-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-192(3) (20-1727(3)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kancleris Ramūnas Dilba

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo (TAP-20-411(2) (20-4486)

  Pranešėjai

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Civilinio kodekso 6.750 ir 6.751 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 17-1 straipsniu projektų (TAP-20-453(3) (20-4145(3)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl COVID-19 stebėsenos informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo (TAP-20-506) (20-4556)

  Pranešėjai

  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento direktorė, atliekanti kanclerio funkcijas Rūta Jovaišienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo (TAP-20-507) (20-2768(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kancleris - Arminas Mockevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 17. Papildomi klausimai
 18. 17
  Dėl Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 18
  Dėl Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (TAP-20-505) (20-4526)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič