Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2016-11-23

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84 ir 4.85 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3805(2) (TAP-16-1376(2) (16-6964(4)

  Pranešėjai

  l. e. aplinkos ministro pareigas K. Trečiokas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento direktorė E. Radavičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 2. 2
  Dėl Infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų (TAP-16-663(4) projektų (15-7611(10)

  Pranešėjai

  l. e. energetikos ministro pareigas R. Masiulis

  Dalyviai

  Energetikos ministerijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Mikalauskienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1752 „Dėl valstybės paramos skyrimo Lietuvos pedagoginiams, kultūros ir meno darbuotojams, vykstantiems į užsienio valstybes dirbti švietimo įstaigose, kuriose mokoma lietuvių kalba, aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose, lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose“ pakeitimo (TAP-16-1579(2) (16-626(4) ir Lietuvos kultūros ir meno darbuotojų, vykstančių į užsienio valstybes dirbti lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose (TAP-16-1580(2) (TAP-16-1581(2) (16-629(4) (16-5395(3)

  Pranešėjai

  l. e. švietimo ir mokslo ministrės pareigas A. Pitrėnienė

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja V. Rinkevičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 674 „Dėl dviračių, vaikiškų viršutinių drabužių, mokyklinių kuprinių ir portfelių su šviesą atspindinčiais elementais gamybos“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-932) (16-4284(3)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Pramonės politikos skyriaus vedėjas V. Gricius, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 5. 5
  Dėl 2014–2020 metų Ignalinos programos 2016 metų III ketvirčio įgyvendinimo ataskaitos

  Pranešėjai

  l. e. energetikos ministro pareigas R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė I. Bardauskienė

 6. 6
  VESK pritarta be pastabų, siūloma 6, 7, 8, 9 ir 10 klausimų nepristatyti ***************** Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2016 m. lapkričio 28 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  l. e. užsienio reikalų ministro pareigas L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2016 m. lapkričio 28–29 d. Europos Sąjungos Konkurencingumo tarybos posėdyje (TAP-16-1766)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas, l. e. švietimo ir mokslo ministro pareigas A. Pitrėnienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2016 m. gruodžio 1–2 ir 5 d. Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  l. e. susisiekimo ministro pareigas R. Sinkevičius, l. e. energetikos ministro pareigas R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2016 m. gruodžio 6 d. Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 10. 10
  Dėl 2017 metų Lietuvai aktualiausių ES darbotvarkės klausimų sąvado

  Pranešėjai

  l. e. užsienio reikalų ministro pareigas L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Užsienio ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus patarėja G. Vinikienė

 11. 11
  Dėl dalyvavimo Europos Sąjungos Bendrojo Teismo byloje T-417/16 (TAP-16-1832)

  Pranešėjai

  l. e. teisingumo ministro pareigas J. Bernatonis

  Dalyviai

  Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos generalinis direktorius D. Kriaučiūnas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 12. 12
  Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo didinimo (TAP-16-1811) (16-12369)

  Pranešėjai

  l. e. susisiekimo ministro pareigas R. Sinkevičius

  Dalyviai

  Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė I. Bernotaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2017 metams nustatymo (TAP-16-1842) (16-11924(2)

  Pranešėjai

  l. e. energetikos ministro pareigas R. Masiulis

  Dalyviai

  Energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vedėjas E. Purlys, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 14. 14
  Dėl patobulinto Geležinkelių transporto kodekso 1 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1166(3)

  Pranešėjai

  l. e. susisiekimo ministro pareigas R. Sinkevičius

  Dalyviai

  Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas R. Andruškevičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė