Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2016-11-30

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo (TAP-16-1633(2) (15-8627(5)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus patarėja A. Railaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1697(2) (16-9940(3)

  Pranešėjai

  l. e. teisingumo ministro pareigas J. Bernatonis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 3. 3
  Dėl patobulinto Geležinkelių transporto kodekso 1 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1166(3) (15-1792(7)

  Pranešėjai

  l. e. susisiekimo ministro pareigas R. Sinkevičius

  Dalyviai

  Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius S. Kerza, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo (TAP-16-1714(2) (16-8474(3)

  Pranešėjai

  l. e. aplinkos ministro pareigas K. Trečiokas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Vandenų departamento direktorė A. Kniežaitė - Gofmanė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 5. 5
  Dėl Lietuvos statybų sektoriaus skaitmeninimo ir šio proceso finansavimo modelių

  Pranešėjai

  l. e. aplinkos ministro pareigas K. Trečiokas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Statybų ir būsto departamento Statybos sektoriaus pažangos ir statybų produktų politikos skyriaus vedėjas D. Čergelis, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Kaimo reikalų ir darnios plėtros skyriaus patarėjas V. Voveris

 6. 6
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje

  Pranešėjai

  l. e. krašto apsaugos ministro pareigas J. Olekas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Užsienio ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus patarėja L. Saulėnaitė-Višinskienė

 7. 7
  Papildomas klausimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai (TAP-16-1824) (16-11852(2)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič