Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2016-12-07

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo Nr. I-1202 2, 20, 23 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 21, 22 ir 24 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto, Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo Nr. I-2120 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto ir Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Aukštosios Tarybos 1991 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. I-2121 „Dėl Lietuvos Respublikos laikinojo vidaus tarnybos įstatymo įsigaliojimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1693(2) (16-8511(4)

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamento Kriminalinių procesų kontrolės skyriaus patarėjas R. Vitkauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1729(2) (16-6459(4) ir 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1730(2) (16-6462(4)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyriausiasis specialistas J. Laurinčiukas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 3. 3
  Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo (TAP-16-1817) (16-12479)

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento Visuomenės saugumo skyriaus vyriausioji specialistė S. Mickutė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 4. 4
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti **** Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2016 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  l. e. užsienio reikalų ministro pareigas L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 5. 5
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti **** Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2016 m. gruodžio 12–13 d. Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 6. 6
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti **** Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2016 m. gruodžio 19 d. Europos Sąjungos Aplinkos tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  l. e. aplinkos ministro pareigas K. Trečiokas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 7. 7
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti **** Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2016 m. gruodžio 8–9 d. Europos Sąjungos Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų apsaugos reikalų tarybos posėdyje ir Lietuvos pozicijos Europos Komisijos paskelbtoms viešosioms konsultacijoms dėl Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvos

  Pranešėjai

  l. e. socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas A. Pabedinskienė, l. e. pareigas ūkio ministras, l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 8
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti **** Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2016 m. gruodžio 8–9 d. Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas, l. e. teisingumo ministro pareigas J. Bernatonis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 9. 9
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti **** Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2016 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje ir 2016 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  l. e. užsienio reikalų ministro pareigas L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 10. 10
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1282(3) (16-1964(5)

  Pranešėjai

  l. e. pareigas ūkio ministras, l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotoja Ž. Abelienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė