Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2017-01-18

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo (TAP-16-2014) (16-12008(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų departamento Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė A. Vainorienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo (TAP-16-1633(4) (16-8627(7)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus patarėja A. Railaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 1993 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 182 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų įstatymo įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-2013) (16-8534(3) ir 2003 m. birželio 25 d. nutarimo nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-2012) (16-8533(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės teisės skyriaus vyriausioji specialistė D. Radzevičiūtė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 4. 4
  Dėl Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-108(4) (15-3497(7)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės teisės skyriaus vyriausioji specialistė V. Dumčiūtė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 5. 5
  VESK pritarta be pastabų, siūloma 5, 6 klausimų nepristatyti ****************** Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. sausio 23 d. Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 6. 6
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. sausio 27 d. Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 7. Papildomi klausimai
 8. 7
  Dėl Elektros energetikos sistemos bei elektros energijos rinkos apsaugos įstatymo projekto Nr. XIIP-4639 (TAP-16-1803(3) (16-10943(4)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus patarėjas G. Karalius, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė