Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2017-03-15

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Seimo narių A. Dumbravos, K. Bartkevičiaus, P. Gražulio, R. A. Ručo, K. Komskio ir R. Ačo 2016 m. rugsėjo 20 d. pasiūlymo dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4387 (TAP-16-1768(4) (16-11314(5)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento Socialinio draudimo skyriaus vedėjas V. Kalinauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1729(5) (16-6459(8), 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1730(5) (16-6462(8) ir 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (TAP-16-1914(3) (16-13317(4)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyriausiasis specialistas J. Laurinčiukas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 31-1, 32 ir 33 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-955(3) ir Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo Nr. IX-895 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-956(3) (TAP-17-10(2) (16-14257(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisės aktų projektų vertinimo skyriaus patarėja R. Jasulaitienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 4. 4
  Dėl 2017 m. darbų, susijusių su Lietuvos siekiu tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Užsienio ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus patarėja R. Tamošiūnienė

 5. 5
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. kovo 21 d. Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdyje (TAP-17-283)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 6. 6
  Papildomas klausimas: Dėl veiksmų problemoms, susijusioms su valstybinės žemės nuoma, spręsti

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Kaimo reikalų ir darnios plėtros skyriaus patarėjas A. Zulonas

 7. 7
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 499 „Dėl Ekonominės infrastruktūros plėtros komisijos transporto ir energetikos sektorių infrastruktūros plėtros strateginių projektų ir jų sinergijos aktualiems klausimams koordinuoti sudarymo“ pakeitimo (TAP-17-294) (17-2849), 2008 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Transporto ir tranzito komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-293) (17-2847) ir 2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 74 „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektų įgyvendinimo Vyriausybės komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-291) (17-2848)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 8. 8
  Papildomas klausimas: Dėl Profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-233(2) (16-14273(5)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė