Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2017-04-12

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio

  Pranešėjai

  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas M. Demčenko

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė I. Bardauskienė

 2. 2
  Dėl pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl finansinių technologijų (FINTECH) industrijos plėtros Lietuvoje

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Lietuvos banko valdybos pirmininkas V. Vasiliauskas Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Biudžeto ir ES struktūrinės paramos skyriaus vedėja L. Liubauskaitė

 3. 3
  Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramos jų integracijai

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Užsienio ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus patarėja I. Kutkienė

 4. 4
  Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes ar mokslo sritis sąrašų patvirtinimo (TAP-17-349) (17-1474(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė A. Tautkutė-Šturo, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 5. 5
  VESK pritarta be pastabų, siūloma 5 ir 6 klausimų nepristatyti *************** Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl klausimo, svarstomo 2017 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos ir 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos posėdžiuose (TAP-17-420)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. balandžio 25 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 7. 7
  Papildomas klausimas: Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 9, 10, 11, 13, 14, 23, 26, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 48, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo, Privačios detektyvinės veiklos įstatymo Nr. XII-1615 8 straipsnio pakeitimo įstatymo, Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo ir kai kurių su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XII-681 3 straipsnio pakeitimo įstatymo (TAP-17-428) projektų (17-4439)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 8
  Papildomas klausimas: Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise Švenčionių rajono savivaldybei (TAP-17-348) (17-3845)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 9. 9
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto "Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje" įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-17-429) (17-4513)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 10. 10
  Papildomas klausimas: Dėl Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 3 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė