Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2017-04-19

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“ pakeitimo (TAP-17-226(2) (17-4128) (TAP-17-369) (16-13246(4)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Finansų politikos skyriaus patarėja J. Dapkutė-Maliukevičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1181 „Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“ pakeitimo (TAP-17-370(2) (16-13333(6)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Finansų politikos skyriaus patarėja J. Dapkutė-Maliukevičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 3. 3
  Dėl pritarimo viešai paskelbti Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) ketvirtojo vertinimo etapo rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvos ataskaitą

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  teisingumo viceministras P. Griciūnas, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Ekonominių pažeidimų ir korupcijos prevencijos skyriaus patarėja J. Vasiliauskaitė

 4. 4
  Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę geležinkelio inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (TAP-17-384) (17-2440(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktoriaus pavaduotojas V. Tamulis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 5. 5
  Klausimo svarstymas atidėtas * * * * Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 9, 10, 11, 13, 14, 23, 26, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 48, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo, Privačios detektyvinės veiklos įstatymo Nr. XII-1615 8 straipsnio pakeitimo įstatymo, Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo ir kai kurių su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XII-681 3 straipsnio pakeitimo įstatymo (TAP-17-428) projektų (17-4439)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis patarėjas D. Žilinskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos ir Valstybės kontrolės atlikto programos „Šalies mokslo ir studijų plėtra“ vertinimo

  Pranešėjai

  Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas D. H. Pauža, Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja R. Kudžmienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus patarėja S. Selvestravičienė

 7. 7
  Klausimo svarstymas atidėtas * * * * Dėl 2016 metų teisinio reguliavimo stebėsenos ataskaitos

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus patarėja I. Petraitytė

 8. 8
  Dėl dalyvavimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byloje C-27/17 (TAP-17-434)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos generalinis direktorius D. Kriaučiūnas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 904 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-443(2) (17-4678(2)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas S. Skvernelis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos:Valstybės atkūrimo šimtmečio projektų vadovė B. Zimnicka, Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Skodminienė

 10. 10
  Dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Darbo kodekso 21, 23, 31, 32, 40, 43, 48, 52, 53, 57, 63, 65, 71, 79, 112, 114, 115, 117, 120, 127, 144, 147, 169, 171, 179, 181, 185, 195, 197, 204, 209, 221, 237, 240, 241 ir 242 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2508 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-139 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 9, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 56, 57, 58, 60 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10-1 ir 39-1 straipsniais įstatymo projekto, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2471 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-472) (17-4052(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 11. 11
  Papildomas klausimas: Dėl 2018–2020 metų Vyriausybės prioritetinių darbų

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas S. Skvernelis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėja D. Žaromskytė – Rastenė, patarėja I. Kirstukaitė

 12. 12
  Papildomas klausimas: Dėl 2018–2020 metų strateginių veiklos planų projektų rengimo ir viešųjų finansų planavimo susiejimo su Vyriausybės prioritetais (pokyčių krepšelio suformavimo)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė D. Kamarauskienė, Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus patarėja I. Kirstukaitė

 13. 13
  Papildomas klausimas: Dėl Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 39-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-4598, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 25, 30 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4599 ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 33 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. XIIP-4600 (TAP-17-201(2) (17-504(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė I. Bardauskienė