Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2017-05-10

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu (TAP-17-494) (17-3067(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas G. Karalius, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 2. 2
  Dėl Ministro Pirmininko 2017 m. kovo 30 d. potvarkiu Nr. 68 sudarytos darbo grupės išvadų

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pavaduotojas A. Mačiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus patarėja N. Poderienė

 3. 3
  Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2016 metų veiklos ataskaitos

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė D. Čukauskienė, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Biudžeto ir ES struktūrinės paramos skyriaus vedėja L. Liubauskaitė

 4. 4
  Dėl UAB „Investicijų ir verslo garantijos” 2016 metų veiklos ataskaitos

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinis direktorius A. Zabotka, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Biudžeto ir ES struktūrinės paramos skyriaus vedėja L. Liubauskaitė

 5. 5
  Dėl energetikos srityje veikiančių valstybės įmonių veiklos efektyvumo didinimo

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Ekonomikos skyriaus patarėjas A. Duksa

 6. 6
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. gegužės 11 d. Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje (TAP-17-550)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 7. 7
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. gegužės 11 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos (prekybos dalis) posėdyje ir 2017 m. gegužės 15 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 8
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. gegužės 18 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos (gynybos klausimais) posėdyje

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 9. 9
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 10. Papildomi klausimai
 11. 10
  Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo (TAP-17-567) (17-5750(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 12. 11
  Dėl prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta mediena sistemos tobulinimo

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas D. Vaikasas, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Kaimo reikalų ir darnios plėtros skyriaus patarėjas A. Zulonas

 13. 12
  Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-266 (TAP-17-539) (17-3256(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 14. 13
  Dėl Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ sudarymo (TAP-17-421) (17-4438(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 15. 14
  Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimo dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Tarptautinių sutarčių skyriaus vedėja I. Bačiulienė, Vyriausybės kanceliarijos Užsienio ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus patarėja R. Tamošiūnienė