Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2017-06-14

Pradžios laikas

14:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl 2016 m. Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitos

  Pranešėjai

  Konkurencijos tarybos pirmininkas Š. Keserauskas

  Dalyviai

  Konkurencijos tarybos administracijos direktorė A. Selčinskienė, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Ekonomikos skyriaus patarėjas A. Duksa

 2. 2
  Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų panaudojimo nacionalinėms viešojo sektoriaus reformoms pasirengti ir koordinuoti

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Europos socialinio fondo skyriaus vedėja E. Šarkauskaitė, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Biudžeto ir ES paramos skyriaus patarėja Š. Navickaitė-Dulaitienė

 3. 3
  Dėl Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-283 (TAP-17-687) (17-6353(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės veiklos koordinavimo skyriaus patarėjas A. Remeikis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo“ įgyvendinimo 2016 metais

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo teisės skyriaus patarėja L. Višinskienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 5. 5
  Dėl Žemės ūkio ministerijos valdymo srities valstybės įmonių tolesnės veiklos

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros skyriaus vedėja T. Tuzovaitė-Markūnienė, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Ekonomikos skyriaus patarėjas A. Duksa

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ ir 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo projektų (TAP-17-441(2) (16-13265(3) (TAP-17-510(2) (17-6654)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė A. Tautkutė-Šturo, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 13, 18, 22, 24, 26, 29-1, 30, 31-1, 38, 45, 46 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymo ir Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 11, 18, 19, 20, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-442(3) (17-4677(3)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas S. Skvernelis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento direktorius R. Pilibaitis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 8
  Klausimo svarstymas atidėtas * * * * Dėl Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymo projekto (TAP-17-739) (17-5688(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo teisės skyriaus vyriausioji specialistė V. Dudienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 9. 9
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. birželio 15 d. Europos Sąjungos Europos stabilumo mechanizmo valdytojų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 10. 10
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. birželio 15–16 d. Europos Sąjungos Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų apsaugos reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis, sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 11. 11
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. birželio 16 d. Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 12. 12
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. birželio 19 d. Europos Sąjungos Aplinkos tarybos posėdyje (TAP-17-785)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 13. 13
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. birželio 19 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 14. 14
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. birželio 20 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos ir specialiosios Bendrųjų reikalų tarybos (50 straipsnis) ir 2017 m. birželio 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos ir specialiosios Europos Vadovų Tarybos (50 straipsnis) posėdžiuose

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 15. 15
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2017 m. birželio 26 d. Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 16. Papildomi klausimai
 17. 16
  Dėl 2016 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos

  Pranešėjai

  VĮ Turto banko generalinis direktorius V. Aleksius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Biudžeto ir ES struktūrinės paramos skyriaus vedėja L. Liubauskaitė

 18. 17
  Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-187 (TAP-17-568) (17-5878)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 19. 18
  Dėl Paramos valstybės valdomose bendrovėse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-794) (17-6547(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 20. 19
  Dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-354 ir susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų (Nr. XIIIP-355, XIIIP-356, XIIIP-357, XIIIP-358) (TAP-17-754) (17-5568(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 21. 20
  Dėl Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 4, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-746) (16-14455(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 22. 21
  Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 39 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 45 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 2, 3, 9, 11, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 50 straipsnių, septintojo skyriaus pavadinimo ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo 34-1 ir 39-1 straipsniais įstatymo, Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 7-1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 9 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-449(2) (16-9756(5)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 23. 22
  Dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4444 ir Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4445 (TAP-17-773) (17-7316)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 24. 23
  Dėl Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Akcizų įstatymo Nr. IX-569 58-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-646(2) (17-6695(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė