Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2017-06-19

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos

  Pranešėjai

  Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius F. Dobrovolskis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Informacinės visuomenės skyriaus patarėja L. Tuleikienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 301 „Dėl konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-699) (16-10850(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo modernizavimo

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Informacinės visuomenės skyriaus patarėjas E. Kazakevičius

 4. 4
  Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos reorganizavimo ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo (TAP-17-708) (17-5513(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės pasitarimo sprendimo „Dėl 2016 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos“ projekto

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Biudžeto ir ES struktūrinės paramos skyriaus vedėja L. Liubauskaitė

 6. 6
  Dėl Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 4, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-746) (16-14455(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 7. 7
  Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 39 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 45 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 2, 3, 9, 11, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 50 straipsnių, septintojo skyriaus pavadinimo ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo 34-1 ir 39-1 straipsniais įstatymo, Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 7-1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 9 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-449(2) (16-9756(5)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 8. 8
  Dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4444 ir Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4445 (TAP-17-773) (17-7316)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 9. 9
  Dėl Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Akcizų įstatymo Nr. IX-569 58-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-646(2) (17-6695(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 10. 10
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti * * * * Dėl dalyvavimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamoje byloje ENTECO BALTIC, C-108/17 (TAP-17-833)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-399(2) (16-13730(4)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo ir 2016 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 453 „Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo projektų (TAP-17-721) (17-6653(2) (TAP-17-722) (17-6655(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIIP-471 ir Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIIP-535

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Užsienio ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus patarėja R. Tamošiūnienė

 14. Papildomi klausimai
 15. 14
  Dėl patobulinto Vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 pakeitimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 17 ir 25 straipsnio pakeitimo įstatymo bei Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-792) (17-4209(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 16. 15
  Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė