Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-03-07

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl valstybės valdomų bendrovių tolesnės veiklos

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  patarėjas Saulius Gaigalas

 2. 2
  Dėl Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymo, Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 10 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-93(2) (17-13576(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2018 m. kovo 13 d. Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdyje (TAP-18-301)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2018 m. kovo 8-9 d. Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje (TAP-18-326), (TAP-18-327)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2018 m. kovo 12-13 d. Europos Sąjungos Konkurencingumo tarybos posėdyje (TAP-18-328)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo, Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 23-4 straipsnio pakeitimo įstatymo, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 4 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-811(3) (17-4080(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2005(2) (17-13598(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė