Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-03-28

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Darbo kodekso įgyvendinimo stebėsenos rezultatų

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  patarėja Aušra Gratulevičienė

 2. 2
  Dėl Valstybinės duomenų inspekcijos 2017 metų veiklos ataskaitos

  Pranešėjai

  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas

  Dalyviai

  patarėjas Audrius Kasinskas

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-376(2) (18-2057(2), (TAP-18-375(2) (18-2058(2), (TAP-18-374(2) (18-2059(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2018 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes ar mokslo sritis sąrašų patvirtinimo (TAP-18-360) (18-3663)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo ir su juo susijusių įstatymų projektų (TAP-18-324) (18-924(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą (TAP-17-985(3) (17-8676(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15 ir 21 straipsnių pakeitimo ir 8-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1541 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1969(3) (17-11827(4)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Nacionalinės pažangos programos rengimo inicijavimo

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyresnioji patarėja Virginija Krasauskaitė

 9. Papildomi klausimai
 10. 9
  Dėl Valstybės investicijų 20182020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (TAP-18-440) (18-3640)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 10
  . Dėl sutikimo reorganizuoti Transporto investicijų direkciją ir su tuo susiję kiti teisės aktų projektai (TAP-18-428) (18-1935(2), (TAP-18-427) (18-256(3), (TAP-18-426) (18-1928(2), (TAP-18-425) (18-1929(2), (TAP-18-424) (18-1930(2), (TAP-18-423) (18-1931(2), (TAP-18-422) (18-1932(2), (TAP-18-421) (18-1933(2), (TAP-18-420) (18-1934(2),

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė