Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-04-09

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl informacijos apie Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2017 metų veiklą

  Pranešėjai

  Administracinių ginčų komisijos pirmininkas Vytautas Kurpuvesas

  Dalyviai

  Patarėjas Audrius Kasinskas

 2. 2
  Dėl mokestinių ginčų komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos

  Pranešėjai

  Mokestinių ginčų komisisjos pirmininkė Edita Galiauskaitė

  Dalyviai

  Patarėjas Tautvydas Brazdžiūnas

 3. 3
  Dėl Psichologų, pageidaujančių padėti apklausti nepilnamečius baudžiamajame procese, sąrašo sudarymo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 524 „Dėl Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Baudžiamojo proceso kodekso 186, 188, 272, 280 ir 283 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-217 įgyvendinimo plano (TAP-18-143(2) (18-2237(2), (TAP-18-386) (18-2234(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministras, laikinai einantis teisingumo ministro pareigas Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų svarbių valstybės objektų“ pakeitimo (TAP-18-294(2) (18-1864(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų (TAP-17-1481(3) (17-324(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1403 (TAP-18-127(2) (18-106(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos patvirtinimo

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja Ana Stankaitienė

 8. 8
  Dėl dalyvavimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamoje byloje C-2/18 (TAP-18-461)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 611 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-483) (18-103(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto būdu ir Vytauto Didžiojo universiteto statuto patvirtinimo“ projekto Nr. XIIIP-1802 (TAP-18-492) (18-4159)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė